Torsten B. Hagemann

Freelance konsulent

Jeg tilbyder assistance med projekt- og programledelse af IT relaterede projekter, og med dataanalyse og forretningsanalyse indenfor IT området.

Jeg har en baggrund som datalog og 25+ års professionel erfaring med IT, hvor jeg har været i berøring med de fleste aspekter af softwareudvikling og databehandling. Jeg har arbejdet indenfor mange forskellige brancher og både indenfor den offentlige og den private sektor.

Som person er jeg udadvendt og skaber et stort netværk på alle niveauer i organisationen, som sikrer en god forankring og støtte til projekter.

Roller

Projekt- og programledelse

Jeg kan indgå som projekt- eller programleder, lige fra den spæde projektopstart til overtagelsen af et kriseprojekt under genopretning, og også indgå i (etablering af) et PMO med rapportering og metodeansvar.

Personaleledelse

Jeg kan varetage en interrim ledelsesposition hvor der er behov for en daglig leder til et eller flere teams, og varetage både den løbende opgavefordeling samt langsigtet arbejde med udviklingssamtaler og rekruttering.

Dataanalyse

Alle former for business intelligence, ledelsesrapportering, dataanalyse, datawarehouse osv. osv., både med udarbejdelse af specifikationer og praktisk udførende om nødvendigt.

Forretningsanalyse

Facilitering, identifikation af brugerbehov, undervisning/træning, analyse af processer og systemer. Og også Change Management og implementering af processer og nye systemer i organisationer.

Profil

Jeg har arbejdet indenfor en meget bred vifte af forretningsområder, specielt den finansielle sektor, medico software, og forsyningssektoren, og har erfaring med anvendelse af mange teknologier, med generel business intelligence samt web- og cloud-enablede løsninger som de mest prominente.

Fagligt dækker jeg over en række forskellige kompetencer, hvor jeg vil fremhæve:

 • PMO, program- og projektledelse

  Jeg har stor erfaring med både klassiske og agile metoder, som jeg har anvendt som projektleder på små og mellemstore IT projekter indenfor mange forskellige brancher og både på lokale og off-shore projekter.

  Jeg har opnået certificering i IPMA og scrum.

 • Personaleledelse

  Jeg har haft personaleansvar i mange af mine ansættelsesforhold, og er vant til at arbejde med meget blandede teams og til at håndtere alle aspekter af personaleledelse, både den daglige drift og overordnet strategisk (rekruttering, udvikling, ... ).

 • Softwareudvikling

  Jeg har fungeret som leder af softwareudviklingsprojekter både som konsulent og som ansvarlig for produktudvikling, og har stort kendskab til alle faser af et udviklingsprojekt, fra indledende idé over specifikationer og afdækning af brugerbehov, videre over hele udviklings- og kvalitetssikringen frem til idriftsættelse og efterfølgende drift og support.

  Jeg har endvidere qua min uddannelse et stort kendskab til de mere tekniske dele af opgaverne indenfor softwareudvikling, og kan deltage i diskussioner om arkitektur og algoritmer mv.

 • Dataanalyse

  Jeg har været involveret i mange projekter som omfattede dataanalyse, business intelligence, ledelsesrapportering og lignende, og har stor erfaring både som praktisk udførende i form af databehandling og analyse, design mv. og som leder og overordnet koordinator.

 • Forretningsanalyse

  Jeg har stor erfaring med analyse og gennemgange af forretningsgange, oftest i forbindelse med identifikation af forretningsbehov og krav til nye IT systemer, men også i andre sammenhænge hvor der er behov for gennemgang af eksisterende eller nye arbejdsgange, facilitering og afholdelse af workshops mv.

Personligt lægger jeg meget stor vægt på at kunne bidrage til at udvikle og løfte både personer og teams, og jeg har altid fokus på at sikre en refleksion over vores processer og metoder, så vi løbende kan forbedre os ved at uddrage erfaring fra tidligere opgaver og arbejde.

Profil til download kan hentes her

CV

Udvalgte projekter og opgaver som jeg har arbejdet på.

 • Systemanalyse og brugeradgange, Tryg (finans)

  Gennemføre analyse af brugeradgange i alle IT systemer for at verificere GDPR compliance.

 • Dataanalyse og data compliance, ATP (finans, datawarehouse)

  Gennemføre analyse af brug, brugeradgange og dataflows i rapporteringsløsningerne, i tæt samarbejde med forretningsdel og IT afdeling.

 • Projektleder, dataanalyse, BI udvikling, Rehfeld Partners A/S

  Projektleder, udvikler og arbejde med data- og forretningsanalyse for større private og offentlige virksomheder, med fokus på business intelligence og forretningsbeslutninger.

 • Projektleder og personaleleder for produktteams, Configit A/S (konfigurationssoftware)

  Ansvarlig for projektplaner mv. samt leverance af de to årlige releases af to produkter i samarbejde med team leads og Product Manager, samt ansvarlig for de to produktteams, som hver bestod af 2 – 3 scrum teams.

 • Projektleder for produktteam, 3Shape A/S (medico software)

  Ansvarlig for projektteam i Kiev, Ukraine med tre scrum teams. Udarbejdelse af projektplaner mv. i samarbejde med de fem product owners, sikre overholdelse af regulatoriske krav (FDA), herunder oversættelser og formel test, samt koordinere på tværs i organisation med andre software og hardware projekter.

 • Projektleder for distributionsplanlægningsværktøj, Energinet DK (forsyning)

  Projektleder for softwareløsning til brug for planlægning og simulering af gasdistribution i Danmark.

 • Afdelingsleder for web udviklingsafdeling, Saxo Bank (finans)

  Afdelingsleder og projektleder med ansvar for tre scrum teams (to i Danmark, et i Sankt Petersborg), koordinere udvikling og drift af online værktøjer til webløsning mv. for banken.

Kontaktinformation

Adresse TBH·IT /Torsten B. Hagemann
Sankt Knuds Vej 17
1903 Frederiksberg
+45 42 45 10 03
📧 tbh@hagemann.dk
CVR 41396652
Torsten Hagemann